LITT OM OSS

TILBAKE TIL HOVEDSIDE

Jeg heter Helge Øvrebotten Andersen, og jeg har drevet med kaniner i mange år. Jeg er medlem av Norges Kaninavlsforbund. Jeg bor i Alvøen utenfor Bergen sammen med Merete og fire barn. I tillegg til kaniner driver vi med marsvin og hamster

Hilsen

 Helge Ø. Andersen

tlf: 97084398 eller mail: pensjonatvest@broadpark.no eller helgea2@broadpark.no