TIPS OM STELL AV KANIN.

 

Våre kaniner får MELKEBØTTESAFT (løvetann). Stoffene i melkebøttesaften har stor innflyelse på befruktning,livskraft og pels. God tarmfunksjon og meget blodrensende. Dessuten blir våre avlskaniner sjekket 2-3 ganger i året av dyrelege. Vi tar også blodprøver av alle nye kaniner som kommer til stallen - dette for å sikre oss mot eventuelle sykdommer som kun avsløres med en blodprøve.

Fysiologiske data for kaniner (Dette er hentet fra Danmarks kaninavlsforbund sin hjemmeside.):

(Normalværdier)

Kropstemperatur: 38,5-39,5 C

Åndedrætsfrekvens: 60-80 slag/min.

Drægtighedslængde: 28-34 dage (alm. 30-31)

Kuldantal: 1-7/år (norm. 4-9)

Kuldstørrelse: 1-15 (norm. 4-9)

Dieperiode: ca. 7 uger

Generationsinterval: 5-6 måneder

1." KANINENS BOLIG":

For å begynne med kaniner trenger du først og fremst et bur - innebur og/eller utebur. Kaniner liker å boltre seg, så egentlig kan en kanin aldri få for stor plass, men i utgangspunktet er det kaninens størrelse som avgjør hvor stort buret skal være. En liten kanin, bør ha en burplass på ca. 0,5 m2 og en mellomstor kanin må ha ca 75m2. Høyde på buret bør minst være 50 cm - gjelder små-og dvergraser - og opp til 60-70cm. Det er viktig at kaninen kan reise seg opp på to bein.

2. RENGJØRING AV BURET:

Skal kaninen din trives i buret, må du sørge for å holde det renslig. Bruker du strø i bunnen, må denne skiftes jevnlig - gjerne annen hver dag i det hjørnet av buret som kaninen bruker som toalett. Bruker du miljøstrø så trenger du ikke å skifte så ofte. MEN UANSETT - i bur med mor og unger kan det ikke skiftes spon/miljøstrø ofte nok. En til to ganger i året er det viktig å ta en grundig rengjøring - spesialmiddel får du kjøpt i dyrebutikker.

3. MATSTELL:

Den beste tiden å fore på er om kvelden. Kaniner er egentlig nattdyr, og de liker å få maten sin om kvelden, men alltid må kaninen ha tilgang til høy og friskt vann. Hvor mye pellets en kanin trenger pr.dag er selvfølgelig avhengig av størrelse. Små-og dvergraser gir jeg ca. 1/2dl pellets pr.dag. Brukes annet for i tillegg til pellets, kan du redusere mengden med pellets. Kaniner liker kokte poteter, brød, kålrot, gulerøtter m.m.

NB: Slike frukter og grønnsaker må en starte med gradvis - i midre mengder. Husk at kaninens fordøyelsessystem er et svakt punkt. Av dødsfall som forekommer, regnes ca. 80 % av dem å være komplikasjoner i tarmsystemet. Derfor er det viktig å ta hensyn til forets kvalitet, og måten vi forer på. Vær forsiktig med å gi kaninen planter med stort vanninnhold, slik som kål- og salatblader. Kaninen er en gnager og trives best med kvist og greiner i buret f.eks fra einer, rogn, selje ,ask eller osp. Høy er som nevnt tidligere kaninens "daglige brød", og sammen med vann bør den ha fri tilgang til høy døgnet rundt. En kanin kan drikke mer enn ca. en 1/2 liter vann i døgnet, og store raser mye mer.

NB: Om sommeren plukker vi ofte gress til kaninen. Dette er et næringsrikt for, men husk at kaniner har som nevnt et ømtålig tarmsystem, så vi må være forsiktig med foring på gress. Bruk grøntfor i tilpasset mengde. Fuktig gress er ikke bra for en kanin - det kan gi kaninen uheldig virkning.

NB: Blåbærlyng virker regulerende på en kaninmage. Viktig å gi det med jevne mellomrom. Skvallerkål(også kalt hanefot) og løvetann er også noe en kanin setter pris på.

 

4. KANINENS TENNER,FORDØYELSE,KJØNNSMODNING, OG DREKTIGHET - dette punktet er under arbeid.

Kaninen har 24 tenner. Det er kun fremtennene som vokser så lenge kaninen lever. Derfor er det viktig å gi kaninen gnagerting. Feil tannstilling kan forekomme - ofte er det en medfødt skavank. I så fall bør en veterinær klippe tennene jevnlig.

Kaninen er flink til å utnytte foret den får. Det skyldes noe som blir kalt koprofagi - kaninen spiser sin egen avøfing/lort. Koprofagien er livsviktig for kaninens næringsforsyning. Dersom kaninen har fordøyelsesproblemer, så stopper denne prosessen helt eller delvis opp.

Kjønnsmodning blant kaniner varierer alt etter rase - men man regner med at en kanin er kjønnsmoden fra 5måneders alder(noen også før). En kanin bør ikke brukes i avl før den er voksen og over røyteperiodene - altså rundt 7-8 måneders alder for store kaninraser. Når en kanin skal pares er det alltid hoen som settes inn til hannen. Et tegn på at hoen er paringsklar er at hun har rosa til mørkerøde kjønnslepper. I en vellykket paring faller ofte hannen bakover på rygg med et stønn eller sukk - det ser ut som om han svimer av.

 

 

5. HVILKE KANINER TRENGER MEST STELL?:

Enkelte kaninraser krever mer stell enn andre........

A. Dvergvedderfuchs:

I voksen alder er fuchskaninene flinke til å stelle pelsen sin selv, men uansett bør den kammes minst en gang i uken. Fuchsunger må frem til 2-3mnd alder kanmmes regelmessig - minst 2 ganger i uken.

B. Teddyløver.

I voksen alder er teddyløvene flinke til å stelle pelsen sin selv, men uansett bør den kammes/børtes en gang i uken. Akkurat som fuchsunger, så trenger teddyløveunger også å bli fulgt opp med pelsstellet - 1-2 ganger i uken frem til ungene er 2-3 mnd gamle.

C. Løvehodet dvergvedder:

Trenger sjelden hjelp med pelsen sin - steller seg selv. Likevel - rasen liker å bli kammet av og til.


TILBAKE TIL KANINTIPS.

TILBAKE TIL HOVEDSIDEN.