KANINUTSTILLING -HVA ER DET?

 

Det er mange som lurer på hva dette med kaninutstilling egentlig er for noe. Din kanin må være øremerket og så må den innmeldes til arrangøren(av utstillingen)innen en oppgitt dato - på Norges Kaninavlsforbunds godkjente innmeldingsblankett. Videre må du følge arrangørens instrukser f.eks når kaninen skal innlevers og at den settes i riktige bur - dette skjer vanligvis om fredagen ev. torsdag. Så er det bedømmelse dagen etter, og søndag avsluttes som oftest med premieutdeling og så kan du ta kaninen din med deg hjem. På utstillinger møter du andre med kaniner som hobby. Du får utvekslet ideer, erfaringer, svar på spørsmål m.m.

Kort historie:

Norges Kaninavlsforbund ble stiftet i 1897, med ett av formålene - å ivareta de forskjellige kaninrasene. Det er satt opp standardkriterier om hvordan idealet skal være. Fra starten og fram til 1950 arbeidet forbundet med dette selvstendig, men fra den tid og frem til nå, er dette et nordisk samarbeid: Danmark, Sverige og Norge. I norden bedømmes kaninene etter felles Nordisk kaninstandard - boken "Nordisk Kaninstandard" kan kjøpes gjennom Norges Kaninavlsforbund.

Så litt om selve bedømmelsen:

Hver rase blir bedømt etter en poengskala. Følgende 6 punkter på alle skalaer er felles for samtlige kaninraser:

Vekt(alle rasene har fått tildelt en vektsskala), rasepreg og presentasjon, kroppsform, pelsens tetthet, pelsens kvalitet, kondisjon og pleie.

Utstillinger:

Lokale foreninger landet rundt arrangerer utstillinger. To ganger i året arrangeres LANDSUTSTILLING. Om høsten for ungdyr og vinteren for voksne kaniner over 6 mnd.

 

Kontakt gjerne Norges Kaninavlsforbund:

http://www.kanin-nkf.net/

TILBAKE TIL KANINTIPS

TILBAKE TIL HOVEDSIDEN.